”Proširenje kapaciteta proizvodnje plastičnih čaša” Referentna oznaka: KK.03.2.1.06.1052

Poziv sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Poduzeće za proizvodnju plastičnih čaša Suntec d.o.o. iz Donjeg Vidovca (Korisnik) planira proširiti kapacitete postojeće proizvodnje plastičnih čaša nabavkom plastic sheet extrudera za proizvodnju folije iz granulata. Trenutno se dnevno proizvodi 400.000 komada čašica, a sa dodatnim ulaganjem dosegnulo bi se oko 900.000 čašica dnevno. Navedeni pokazatelji se baziraju na temelju ispitivanja potreba i potražnje za proizvodima od plastike i poslovnih dogovora s postojećim i novim klijentima na tržištu. Planirana realizacija projekta ulaganja smatra se opravdanom budući će proširenje postojeće proizvodnje plastičnih čaša stvoriti preduvjete da poduzeće iskoristi razvojne mogućnosti i postigne stabilan obujam proizvodnje, stabilnost prihoda odnosno povećanje prihoda razmjerno povećanju obujma proizvodnje te pozitivan financijski tok investicije. Također sam poduhvat kao cjelina u širem društvenom kontekstu ima prednosti jer se radi o profitabilnom proizvodnom programu većinom za poznatog kupca i s distribucijom na tržište EU sa sigurnom naplatom. Korisnik je potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020..

Poziv za dodjelu sredstava sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (www.strukturnifondovi.hr).

Prema Ugovoru, dodijeljena su bespovratna sredstva za projekt ”Proširenje kapaciteta proizvodnje plastičnih čaša”

Referentne oznaka: KK.03.2.1.06.1052.

Ukupna planirana vrijednost Projekta iznosi 445.000,00 kuna s intenzitetom potpore odnosno sufinanciranja EU od 67,42% što iznosi 300.000,00 kn.

Razdoblje provedbe projekta je od 10.08.2017. do 10.08.2018. godine.

Kontakt osoba za više informacija je direktorica poduzeća, gđa. Lidija Matulin, 040-391-020, e-mail: suntecdoo@gmail.com.

”Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost poduzeća Suntec d.o.o.”