Projekt je sufinancirala 
Europska unija iz
Europskog fonda za
regionalni razvoj

Naziv projekta:

„Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom“ referentne oznake KK.03.2.1.14.0211

Opis projekta:

Tvrtka Suntec d.o.o od srpnja 2019. uspješno provodi projekt pod nazivom „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom“ referentne oznake KK.03.2.1.14.0211.

Projekt financira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. te kroz Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“. Ugovor je potpisan s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

Razdoblje provedbe projekta je od 25. srpnja 2019. do 25. srpnja 2020. godine, a ukupna vrijednost projekta je 558.750,00 kn, od čega su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 379.950,00 kune. Ulaganje je usmjereno na uvođenje i usklađenje sa međunarodnim normama ISO 9001, ISO 14001 te FSSC 22000.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta je povećanje konkurentnosti i održivosti poslovanja Prijavitelja kroz uvođenje novih moderniziranih sustava upravljanja poslovnim procesima.

Projekt je usmjeren na Prijavitelja, kupce i dobavljače kao ciljne skupine projekta, ali i sve građane Republike Hrvatske i to kroz uvođenje načina upravljanja poslovnim procesima koje se odnose na zahtjeve koje Prijavitelj mora ispunjavati kako bi mogao obavljati svoju djelatnost u skladu sa zahtjevima kupaca i relevantnim propisima, sigurnosti na radu, zaštiti okoliša i energetske učinkovitosti.

Rezultat projekta nakon provedbe biti će uspostavljen, implementiran i certificiran integrirani sustav upravljanja procesima i kvalitetom shodno zahtjevima normi ISO 9001, ISO 14001 te FSSC 22000.

Kontakt osoba za više informacija: Tomislav Matulin, info@suntec.hr

Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranici

EU fondovi www.strukturnifondovi.hr

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU https://razvoj.gov.hr/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

”Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost poduzeća Suntec d.o.o.”